Lomudal 20 mg/ml
Ögondroppar, lösning 13,5 ml
Behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Vid annat användningsområde följ läkares föreskrift.
Vuxna och barn:
1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen om inte läkaren ordinerat annat
Förvaras utom syn och räckhåll för barn
Förvaras i ytterkartongen
Öppnad flaska ska förbrukas inom 4 veckor
Läs bipacksedeln före användning
1 ml innehåller:
Natriumkromoglikat 20 mg, bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), dinatriumedetat

Läs mer informarion om produkten på allegra.nu 

0
Inga produkter i varukorgen.