Kontakta oss

aposve.se, Farmakeut AB

Säterigatan 122, 44155 Alingsås

Tel: 076 234 6119

info@aposve.se

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 by Farmakeut AB

Alvedon 24mg/ml Oral lösning 100 ml från 5 kilo och uppåt

52,00 kr Ordinarie pris
39,00 krReapris
 • PRODUKT INFO

  För mer info om produkten

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

  Vnr. 524839

 • Förpackningsinformation

  Alvedon 24 mg/ml  100 ml oral lösning
  Paracetamol
  Vnr 52 48 39
  Vid tillfällig smärta och feber
  Från 5 kilo och uppåt
  Alvedon används för behandling av tillfälliga feber och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel och ledvärk.
  Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat. ta kontakt med barnvårdcentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.
  VARNING! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.
  Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem och/eller leversjukdom eller om du samtidigt använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.
  OBS! Ska ej ges till barn med akut magsmörta. Förvaras utom syn och räckhåll för barn och ungdomar. Läs bipacksedeln före användning.
  1 ml innehåller:
  Paracetamol 24 mg, sackarinnatirum, natriumcyklamat, konserveringsmedel (metyl och propylparahydroxibensoat, E218 och E216), smakämne (skogsbär), hjälpämne och vatten.