Kontakta oss

aposve.se, Farmakeut AB

Säterigatan 122, 44155 Alingsås

Tel: 076 234 6119

info@aposve.se

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 by Farmakeut AB

Mygga Stick 50 ml

105,00 kr Ordinarie pris
85,00 krReapris
 • Förpackningsinformation

  Mygga Stick 50 ml

  Användningsområde:

  Mot mygg. För användning på människa. Icke yrkesmässig användning. Använd produkten högst 2 gånger per dag. Produkten får inte användas på barn under 13 år. All annan användning är otillåten om den inte särskillt tillåtits.

  Bruksanvisning:

  Produkten ger ett skydd på upp till 7 timmar mot flertalet vanliga myggarter. Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 3 timmar mot gulafebernmygga och 5 timmar mot malariamygga. Faktorer som temperaturer, luftfuktighet och svettning kan påverka produktens effektivitet. Smörj produkten sparsamt och jämnt på de hudområden som behöver skyddas. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och skdad hud. Undvik att medlet kommer i kontakt med livsmedel, plastmaterial och målade ytor. Använd endast produkten utomhus eller i välventilerade utrymmen inomhus. Om det behövs, smörj in medlet på nytt efter simning, bad eller då effektiviteten minskar.

  - Effektivt skydd

  - Luktar gott

  - Kladdar inte

  - Dryg

  Risk och skyddsanvisning:

  Kan vara skadlig vid förtäring. Långvarig hudkontakt kan orsaka sveda, rodnad och mild irritation. Kontakt med ögonen kan ge sveda, rödnad och övergående irritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat direkt från solljus. Håll förpackningen väl tillsluten. Läs etiketten före användning. Skölj med vatten i några minuter om produkten kommit i kontakt med ögonen. Skölj huden med vatten vid hudirritation.

  Omhändetagande av produkt/förpackning:

  Förpackningen är gjort av polypropylen och papper. Kasserad produkt och eventuella rester tas om hand som konventionellt avfall. Tom innerförpackning sorteras som hårdplast, ytterkartong som pappersförpackning. Återanvänd inte förpackningen och undvik direkta utsläpp i miljön.