Kontakta oss

aposve.se, Farmakeut AB

Säterigatan 122, 44155 Alingsås

Tel: 076 234 6119

info@aposve.se

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 by Farmakeut AB

Panodil 500 mg, 20 filmdragerade tabletter

39,00 kr Ordinarie pris
29,00 krReapris
 • PRODUKT INFO

 • Förpackningsinformation

  Panodil 500 mg
  20 filmdragerade tabletter
  Vnr 08 28 08
  Vid tillfällig smärta och feber
  panodil används för behandling av tillfällig feber och smärttillstånd lindrig art, t.ex. feber och förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel och ledvärk.
  Dosering:
  Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år):
  1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.
  Barn 25-40 kg (ca 7-12 år):
  ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.
  Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.
  VARNING! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarig leverskada.
  Använd inte Panodil utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada eller om du samtidigt använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol. OBS! Skall ej ges till barn ed akut magsmärta.
  Förvaras utom syn och räckhåll för barn och ungdomar.
  Läs bipacksedeln före användning.
  1 tabletter innehåller 500 mg paracetamol.