Kontakta oss

aposve.se, Farmakeut AB

Säterigatan 122, 44155 Alingsås

Tel: 076 234 6119

info@aposve.se

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 by Farmakeut AB

Scalibor vet. 1g halsband för hund, Halsband 65 cm

339,00 krPris
 • Förpackningsinformation

  Scalibor vet 1 g halsband för hund
  Deltametrin
  Halsband 65 cm
  Vnr 05 01 97
  För djur (hund)
  Förebyggande mot fästingangrepp under en tid av 5-6 månader
  Förebyggande mot blodsugning från vuxna myggor under en tid av 6 månader
  Förebyggande mot blodsugning från fjärilmyggor under en tid av 5-6 månader
  Ett medecinskt halsband till stora hundar med halsomfång överstigande 43 cm men mindre än 60 cm
  Läs bipacksedeln före användning
  Deklaration
  Ett halsband 65 cm innehåller:
  Deltametrin 1 g, titandioxid (E171)
  Ska inte användas till:
  -valpar yngre än 7 veckor
  -hundar med hudkador
  -djur med känd pyretroidöverkänslighet
  -katter-tillsammans med andra ektoparasitcida medel innehållande organofosfater
  I sällsynta fall kan fästingar förekomma på en hund som bär halsbandet. överföring av infektionssjukdom via fästingar eller fjärilmyggor kan under ogynsamma omständigheter därför inte helt uteslutas.
  Om hudkador uppkommer ska halsbandet avlägnas tills dess att symtomen försvunnit. Schamponerings påverkan på hur länge effekten varar har inte undersökts. Eftersom halsbandet utövar sin fulla effekt efter en vecka, bör halsbandet sättas på en vecka innan hunden förväntas bli exponerat för angrepp. Tvätta händerna med tvål och kallt vatten efter applicering av halsbandet. personer som är överkänsliga mot något av innehållsämnena i halsbandet bör undvika kontakt med detta. Tillåt inte barn, särskillt ej barn under 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun. Även om normal kontakt med vatten inte minskar effekten hos halsbandet, bör halsbandet alltid tas av innan hunden ska simma eller bada, eftersom den aktiva substansen är skadlig för fisk och vattenlevande organismer. Huden ska avhållas från bad under de första fem dagarna efter halsbandets applicering.
  Förvara halsbandet i den förseglade innerpåsen i ytterkartongen tills dess att halsbandet ska användas
  Förvaras vid högst 25°C
  Förvaras utom syn och räckhåll för barn
  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Scalibor vet halsband ska inte släppas ut i vattendrag eftersom det kan vara skadligt för fisk och andra vattenlevande organismer.