Kontakta oss

aposve.se, Farmakeut AB

Säterigatan 122, 44155 Alingsås

Tel: 076 234 6119

info@aposve.se

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 by Farmakeut AB

Strefen 16.2 mg/ml munhålespray, lösning 15ml

199,00 kr Ordinarie pris
169,00 krReapris
 • Förpackningsinformation

  Strefen 16,2 mg/ml  15 ml
  Munhålespray, lösning, flurbiprofen
  Vnr 14 17 83
  Används för kortvarig symtomlindring vid halsont hos vuxna från 18 år.
  Receptfritt läkemdel. För användning i munhålen. Används för kortvarig symtomlindrig vid halsont, till exempel ömmande, smärtande och svullen hals samt sväljsvårigheter hos vuxna från 18 år.
  Vuxna från 18 års ålder:
  En dos (3 sprayningar) längst bak i svalget med 3-6 timmars intervall efter behov, upp till max 5 doser under en 24 timmarsperiod.
  Ska endast användas i munnen.
  -Ska endast sprayas längst bak i svalget
  -Undvik att andas in när du sprayar
  -Ta inte mer än 5 doser (totalt 15 sprayningar) under en 24 timmarsperiod. Används i högst tre dagar såvida inte läkare ordinerat det.
  Läs bipacksedeln före användning.
  En dos (3 sprayningar) innehåller:
  8,75 mg flurbiprofen, betadex, dinatriumfosfatdodekahydrat, citronsyramonohydrat, natriumhydroxid, mintsmak, körsbärssmak, N,2,3-trimetyl-2- isopropylbutanamid, sackarinnatrium, hydroxipropylbetadex och renat vatten. Produkten innehåller även metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216).
  Se bipacksedeln för ytterligare information.
  Förvaras utom syn och räckhåll för barn.
  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Kassera läkemdedlet 6 månader efter öppnandet.

  Använd inte Strefen om du:
  -är allergisk mot flurbiprofen, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), acetylsalicylsyra eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel.
  -är i de sista tre månaderna av graviditeten.
  Tala med läkare om du har halsfluss eller misstänker att du har en bakteriell halsinfektion. Läs bipacksedeln för ytterligare information.