Kontakta oss

aposve.se, Farmakeut AB

Säterigatan 122, 44155 Alingsås

Tel: 076 234 6119

info@aposve.se

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 by Farmakeut AB

Verruxin, kutan lösning 200 mg/200 mg 10 ml

129,00 kr Ordinarie pris
99,00 krReapris
 • Förpackningsinformation

  Verruxin, kutan lösning 200 mg/200 mg 10 ml

  Vnr 19 83 73

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  Se avsnitt 4.

  Du bör tala med läkare om vårtan inte försvunnit efter 3 månader.

  I denna bipacksedeln finns information om följande:

  1. Vad Verruxin är och vad det används för

  2. Vad du behöver vet ainnan du använder Verruxin

  3. Hur du använder Verruxin

  4. Eventuella biverkningar

  5. Hur Verruxin ska förvaras

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Verruxin är och vad det används för

  Verruxin 200 mg/200 mg är en lösning för behandling av envisa och återkommande vårtor på händer och fötter samt av envisa och återkommande liktornar och förhårdnader. Verruxin innehåller salicylsyra och mjölksyra. Salicylsyra verkar uppmjukande och löser upp förhårdnad vävnad i vårtor, liktornar och andra hudförhårdnader. Mjölksyran har en viss huduppluckrande effekt samt vattenbindande egenskaper, vilket gör det lättare för salicylsyra att lösa upp förhårdnad vävnad. Verruxin innehåller även kollodion som ger en skyddande hinna runt vårtan, liktornen eller förhårdnaden.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Verruxin

  Använd inte Verruxin:

  Om du är allergisk mot mjölksyra eller salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  Varningar och försiktighet:

  Diabetiker och personer med dålig blodcirkulation eller känslig hud ska inte själva behandla vårtor. Verruxin ska inte användas på infekterad eller kraftigt röd och svullen hud eller om det svider när man penslar på Verruxin.

  Barn:

  Rekommenderas inte till barn under 6 år. Verruxin har en retande effekt på tunn hud hos barn.

  Andra läkemedel och Verruxin:

  Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

  Graviditet och ammning:

  Vid användning av Verruxin kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra tas upp genom huden. Vid graviditet ska Verruxin endast användas på små områden.