Kontakta oss

aposve.se, Farmakeut AB

Säterigatan 122, 44155 Alingsås

Tel: 076 234 6119

info@aposve.se

 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 by Farmakeut AB

Wortie cool vårtborttagare 50 ml

259,00 kr Ordinarie pris
219,00 krReapris
 • Förpackningsinformation

   

  Wortie cool vårtborttagare 50 ml

  -Enkel och snabb att använda

  -Ingen påverkan på omgivande hud

  -Lämplig för barn över 4 år

  Hur använder man Wortie?

  1. Ta bort locket och placera flaskan upprätt på ett bord eller en plan yta.

  2. Håll flaskan i vertilkalt läge; sätt tillbaka locket och rikta in pilen på locket så att den är i linje med flaskans frysikon.

  3. Tryck ner locket i 3 sekunder (ÖVERSKRID INTE 3 SEKUNDER). Du kommer nu att höra det pysande aktiveringsljudet.

  4. Applicera precist den frusna metallspetsen på en vanlig vårta (hand) i 20 sekunder eller 40 sekunder på en fotvårta.

  Normalt räcker det med en behandling, men skulle en andra behandling behövas så vänta 14 dagar mellan behandlingarna.

  Precis frysning

  Wortie fryser bara på vårtan utan att skada omkringliggande hud.

  -Fryser bara på vårtan

  -Ingen montering av lösa delar

  -Ingen direkt kontakt mellan huden och frysgasen

  För mer information läs bifogad instruktion eller besök www.wortie.se

  Förvaras utom räckhåll för barn. Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Får inte förvaras eller användas i närheten av värme/gnistor/öppen låga/hete ytor - rökning förbjuden.

  Läs alltid den medföljande instruktionen innan ni använder produkten.