Alvedon 24mg/ml Oral lösning 100 ml

  • Smärtstillande och febernedsättande
  • Doseras efter kroppsvikt med den medföljande doseringssprutan
  • För barn från 5 kg (från ca 3 månader).

68 kr 53 kr 22.1% OFF

Out of stock

Out of stock

Description

Alvedon 24 mg/ml 100 ml oral lösning

Vid tillfällig smärta och feber
Från 5 kilo och uppåt
Alvedon används för behandling av tillfälliga feber och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel och ledvärk.

Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat. ta kontakt med barnvårdcentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.

VARNING! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.
Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem och/eller leversjukdom eller om du samtidigt använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.

OBS! Ska ej ges till barn med akut magsmärta. Förvaras utom syn och räckhåll för barn och ungdomar. Läs bipacksedeln före användning.

1 ml innehåller:
Paracetamol 24 mg, sackarinnatrium, natriumcyklamat, konserveringsmedel (metyl och propylparahydroxibensoat, E218 och E216), smakämne (skogsbär), hjälpämne och vatten.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

Produktfakta

Receptfritt läkemedel
Aktivt ämne paracetamol
Förpackningsstorlek 100 ml
Vnr. 524839
EAN 7046265248392
Varumärke GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE AB – Alvedon

 

Additional information

Weight 220 g
Dimensions 13,6 × 5,8 × 5,8 cm
0
No products in the basket.