Dimor 2 mg 16 tabletter

39,53 kr 29,06 kr 26.5% OFF

In Stock

Det är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före användning på fass.se

Description

Dimor 2mg 16 tabletter

Läs mer information om produkten på dimor.se

Vid tillfällig diarré

1 tablett innehåller: Loperamidhydroklorid 2 mg, laktos, övriga hjälpämnen

Dosering vuxna och barn över 12 år: Startdos 2 tabletter. Bör sväljas hela. Om diarrén ej upphört inom 2-3 timmar, ta 1 tablett efter varje lös avföring.

Högst 8 tabletter per dygn. Vid hög feber, blod i avföringen eller diarré mer än 2 dygn bör läkare kontaktas. Ges ej till barn under 12 år. Används inte vid graviditet eller amning utan läkarkontakt.

Läs bipacksedeln före användning.

Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne loperamid
Förpackningsstorlek 2 mg
Vnr. 399709
EAN 7319903997090
Varumärke Nordic Drugs AB – Dimor

Additional information

Weight 11 g
Dimensions 10,5 × 4,4 × 1,8 cm
0
No products in the basket.