Fästing Spray 60 ml

  • Minskar risken för fästingbett
  • Effekt i 4 timmar
  • Naturliga växtoljeextrakt
  • Från 3 år

 

105.00kr

Out of stock

Out of stock

Description

Fästing Spray 60 ml

Läs mer information om produkten på midsona.se/mygga

Effektivt skydd mot fästing.

För användning på människa.

Användningsområde:

För användning på människa. FästinG minskar risken för fästingbett i upp till 4 timmar. Observera att FästinG inte ersätter vaccination mot fästingburna sjukdomar. All annan användning än vad som angivits i bruksanvisningen är otillåten.

Bruksanvisning:

Använd endast på mindre hudytor och högst 2 gånger per dag. Applicera maximalt 10 pump per tillfälle för vuxna och maximalt 5 pump för barn. Medlet ska sprayas i händerna för att sedan strykas ut på kroppen på de kroppsdelar du vill skydda. Spraya inte direkt mot ansiktet och tvätta händerna efter applicering. För att minska risken för fästing, täck utsatta kroppsdelar med kläder och skor. Spraya inte direkt på kläder. För att förhindra att fästingar kryper in under kläderna, FästinG där kläderna slutar, t.ex. runt vader, handleder och hals. Om du använder solskyddsmedel skall du spraya FästinG efteråt. Efter bad bör FästinG sprayas på igen. Får inte användas på barn under 3 år. Smörj inte in barnets händer, då det finns en risk för att barnet får det i munnen.

Förvaras svalt och torrt.

Innehållsförteckning:

Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized. Innehåller etanol och geraniumolja.

Produktformulering:

Flytande vätska.

Omhändertagande av produkt/förpackning:

Tom innerförpackning sorteras som plast och kartongen sorteras som papper. Kasserad produkt skall tas om hand som farligt avfall.

-Effektiv

-Luktar gott

-Kladdar inte

FästinG fungerar som en avskräckande spray som minskar risken för bett av fästing.

FästinG fungerar som en avskräckande spray som minskar risken för bett av fästing. FästinG är utvecklad i samarbete med Institute of Tropical Medicine.

Fästingar är vanligt förekommande i Sverige, framförallt utmed kusterna. Fästingar är aktiva när utetemperaturen överstiger +5°C och trivs i högt gräs. I Sverige är det framförallt två sjukdomar som kan spridas av fästingar, TBE och Borrelia.

Varningar:

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller geraniumolja. Kan orsaka en allergisk reakton.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Är inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Vid kontakt med ögonen:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

Produktfakta

Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 60 ml
Vnr. 754896
EAN 5411649144119
Varumärke MIDSONA SVERIGE AB – MYGGA

Additional information

Weight 79 g
Dimensions 12.2 × 4 × 4 cm
0
No products in the basket.