Imodium 2 mg 12 munsönderfallande tabletter

101,45 kr 74,59 kr 26.5% OFF

In Stock

Det är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före användning på fass.se

Description

Imodium 2 mg 12 munsönderfallande tabletter

Vid tillfällig diarré
Vid tillfällig diarré hos vuxna och barn över 12 år:
Behandlingen inleds med 2 tabletter. Om diarrén inte upphört inom 2-3 timmar tas 1 tablett åt gången efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Behandlingen bör ej överstiga 2 dygn om ej läkare föreskrivit annat. Tabletten placeras på tungan. Tabletten löser upp sig i munnen och kan sväljas utan vatten. Vid samtidig hög feber eler blod i avföringen bör läkare kontaktas.
Användes ej vid graviditet eller amning utan läkarkontakt.
Ges ej till barn under 12 år.
Läs bipacksedeln före användning.
Förvaras utom syn och räckhåll för barn.
Förvars i originalförpackningen.
Fuktkänsligt.
1 tablett:
Loperamidhydroklorid 2 mg, gelatin, mannitol (E421), aspartam (E951), mintsmakämne (innehåller spår av sulfit – se bipacksedeln), natriumvätekarbonat.

Läs mer information om produkten på imodium.se

Produktfakta

Receptfritt läkemedel
Aktivt ämne loperamidhydroklorid
Förpackningsstorlek 12 munsönderfallande tabletter 2 mg
Vnr. 086494
EAN 7046260864948
Varumärke MCNEIL SWEDEN AB – IMODIUM

 

Additional information

Weight 9 g
Dimensions 9,1 × 5,2 × 2,1 cm
0
No products in the basket.