Ipren 400 mg 30 filmdragerade tabletter

91,42 kr 57,14 kr 37.5% OFF

In Stock

Det är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före användning på fass.se

  • Smärtlindrande och febernedsättande
  • Filmdragerade tabletter
  • Från 12 år

Beskrivning

Ipren 400 mg
30 filmdragerade tabletter
Vid tillfällig smärta, feber och inflammation.
För vuxna och ungdomar från 12 år (över 40 kg)
Ipren används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar.

Dosering om läkare ej föreskriver annat:
Vuxna och ungdomar över 12 år:
1 tablett som engångsdos eller vid behov 2-3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter. kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.
Mer än 1 tablett åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Högre doser än de rekommenderade kan medför allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

OBS!
Ska inte användas om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra. Har du astma bör du rådfråga läkare innan du använder ipren. Om du försöker bli eller är gravid ska ipren undvikas och endast användas efter läkares ordination. Mer information finns i bipacksedeln.
Förvaras utom syn och räckhåll för barn. Läs bipacksedeln före användning.

1 tablett innehåller:
Ibuprofen 400 mg, hjälpämnen
McNeil Sweden AB

Produktfakta

Receptfritt läkemedel
Aktivt ämne ibuprofen
Förpackningsstorlek 400mg
Vnr. 088534 T
EAN 7046260885349
Varumärke Mcneil Sweden AB – Ipren

 

Ytterligare information

Vikt 32 g
Dimensioner 9,8 × 7,1 × 3,1 cm
0
No products in the cart.