Mygga Roll On 50 ml

120,19 kr 75,12 kr 37.5% OFF

Slut i lager

Slut i lager

  • Skyddar mot mygg
  • Minskar risken för fästingar
  • Skydd i minst 7 timmar
  • Från 13 år

 

Beskrivning

Mygga Roll On 50 ml

Läs mer information om produkten på midsona.se/mygga

Effektivt skydd mot mygg

För användning på människa

Användningsområde:

Mot mygg. För användning på människa. Icke yrkesmässig användning. Använd produkten högst 2 gånger per dag. Produkten får inte användas på barn under 13 år. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Bruksanvisning:

Produkten ger ett skydd på upp till 7 timmar mot flertalet vanliga myggarter. Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 4 timmar mot gulafbermygga och 6 timmar mot malariamygga. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och svettning kan påverka produktens effektivitet. Smörj produkten sparsamt och jämt på dem hudområden som behöver skyddas. Applicera inte produkten i ansiktet. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och skadad hud. Undvik att medlet kommer i kontakt med livsmedel, plastmaterial och lackerade ytor. Använd endast produkten utomhus eller i välventilerade utrymmen inomhus. Om det behövs, smörj in medlet på nytt efter simning, bad eller då effektiviteten minskar.

-Effektivt skydd

-Luktar gott

-Kladdar inte

-Dryg

Risk och skyddsanvisning:

Kan vara skadligt vid förtäring. Hudkontakt kan ge sveda, rodnad och övergående irritation. Kontakt med ögonen ger kraftig sveda, rodnad, ökat tårflöde och risk för allvarliga ögonskador. Läs etiketten före användning. Skölj med mycket vatten i minst 15 minuter om produkten kommit i kontakt med ögonen. Skölj huden med vatten vid hudirritation. Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat från direkt solljus. Håll förpackningen väl tillsluten.

Omhändertagande av produkt/förpackning:

Förpackningen är gjort av glas med ett lock av polypropylen. Ytterförpackningen är gjord av papper. Kasserad produkt ska tas hand om som farligt avfall. Tom innerförpackning sorteras som ofärgad glasförpackning och locket som hårdplastförpackning. Kartongen sorteras som pappersförpackning. Återanvänd inte förpackningen och undvik direkta utsläpp i miljön.

Produktfakta

Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 50ml
Vnr. 209460
EAN 5709779000017
Varumärke Midsona AB – Mygga

Ytterligare information

Vikt 179 g
Dimensioner 14,3 × 4,3 × 4,3 cm
0
No products in the cart.