Mygga Stick 50 ml

148,81 kr 109,42 kr 26.5% OFF

In Stock

  • Skyddar mot mygg, knott och andra insekter
  • Minskar risken för fästingar
  • Effektivt skydd mot mygg i 5 – 6 timmar
  • Från 13 år

 

Description

Mygga Stick 50 ml

Läs mer information om produkten på midsona.se/mygga

Användningsområde:

Mot mygg. För användning på människa. Icke yrkesmässig användning. Använd produkten högst 2 gånger per dag. Produkten får inte användas på barn under 13 år. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Bruksanvisning:

Produkten ger ett skydd på upp till 7 timmar mot flertalet vanliga myggarter. Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 3 timmar mot gulafebernmygga och 5 timmar mot malariamygga. Faktorer som temperaturer, luftfuktighet och svettning kan påverka produktens effektivitet. Smörj produkten sparsamt och jämnt på de hudområden som behöver skyddas. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och skadad hud. Undvik att medlet kommer i kontakt med livsmedel, plastmaterial och målade ytor. Använd endast produkten utomhus eller i välventilerade utrymmen inomhus. Om det behövs, smörj in medlet på nytt efter simning, bad eller då effektiviteten minskar.

– Effektivt skydd

– Luktar gott

– Kladdar inte

– Dryg

Risk och skyddsanvisning:

Kan vara skadlig vid förtäring. Långvarig hudkontakt kan orsaka sveda, rodnad och mild irritation. Kontakt med ögonen kan ge sveda, rodnad och övergående irritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat direkt från solljus. Håll förpackningen väl tillsluten. Läs etiketten före användning. Skölj med vatten i några minuter om produkten kommit i kontakt med ögonen. Skölj huden med vatten vid hudirritation.

Omhändertagandeav produkt/förpackning:

Förpackningen är gjort av polypropylen och papper. Kasserad produkt och eventuella rester tas om hand som konventionellt avfall. Tom innerförpackning sorteras som hårdplast, ytterkartong som pappersförpackning. Återanvänd inte förpackningen och undvik direkta utsläpp i miljön.

Produktfakta

Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 50 ml
Vnr. 914085
EAN 5411649725493
Varumärke Midsona AB – Mygga

Additional information

Weight 95 g
Dimensions 14,6 × 5,8 × 3,4 cm
0
No products in the basket.