NAPROXEN ORIFARM 250 mg 10 tabletter

37,59 kr 27,64 kr 26.5% OFF

In Stock

Det är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före användning på fass.se

  • Smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande
  • Tablettform
  • Från 12 år

 

Description

Naproxen orifarm 250 mg

10 tabletter
Mot smärta och inflammation.
Naproxen orifarm används vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. huvudvärk, migrän, tandvärk, muskel och ledvärk, ryggvärk och menstruationssmärtor.

Dosering:

Vuxna:
Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn.
Vid akuta anfall av migrän: 3 tabletter vid tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett vid behov, dock högst 5 tabletter per dygn.

Barn över 12 år:
Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn.
kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar vid smärta och 3 dagar vid migrän.
Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.

Observera:
Om du försöker bli eller är gravid ska Naproxen orifarm undvikas och endast användas efter läkares ordination. Mer information finns i bipacksedeln. Ska inte användas om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra. Har du astma bör du rådfråga läkare innan du använder naproxen orifarm.

1 tablett innehåller:
Naproxen 250 mg och hjälpämnen.
Förvaras i originalförpackningen

Ljuskänsligt

Läs bipacksedeln före användning

Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Produktfakta

Receptfritt läkemedel
Aktivt ämne naproxen
Förpackningsstorlek  250 mg 10 st
Vnr. 422271
EAN 7046264222713
Varumärke ORIFARM GENERICS AB – NAPROXEN

Additional information

Weight 15 g
Dimensions 10,6 × 4,6 × 2,5 cm
0
No products in the basket.