PINEX JORDGUBB 24 mg/ml Oral Lösning 100 ml

40,00 kr 29,00 kr 27.5% OFF

In Stock

  • Smärtlindrande och febernedsättande
  • Oral lösning
  • Från 3 månader (5 kg). Ej till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

 

Description

Pinex Jordgubb 24 mg/ml oral lösning
100 ml
En flaska med oral lösning och dosmått
Vid tillfällig smärta och feber
Från 3 månaders ålder
Vid tillfällig feber och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskelvärk.
1 ml innehåller 24 mg paracetamol, natriummetabisulfit (E 223), sorbitol (E 420) och natrium.
Läs bipacksedeln före användning

VARNING! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.
Använd inte Pinex utan läkares ordination om du alkoholproblem och/eller leverskada eller om du samtidigt använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.
Förvaras utom syn och räckhåll för barn och ungdomar
Sväljes

Dosering:
Dosen bör främst bestämmas utifrån barnets vikt:
Vikt            Ålder (ca)             Dos och hur ofta?           Högsta dos per dygn
5-7 kg        3-6 mån                2,5 ml var 4-6 tim          4ggr/dygn
7-10 kg      6 mån-1 år           3,5 ml var 4-6 tim           4ggr/dygn
10-15 kg    1-3 år                    5 ml var 4-6 tim              4ggr/dygn
15-20 kg     3-5 år                   7,5 ml var 4-6 tim          4ggr/dygn
20-25 kg     5-7 år                  10 ml var 4-6 tim            4ggr/dygn
25-30 kg     7-9 år                  12,5 ml var 4-6 tim         4ggr/dygn
30-40 kg     9-12 år                5 ml var 4-6 tim              4ggr/dygn
40 kg       >12 år                  20 ml var 4-6 tim            4ggr/dygn

OBS! Ska ej ges till barn med akut magsmärta. Använd inte Pinex till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Ta kontakt med barnavårdcentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.
Teva Sweden AB

Produktfakta

Receptfritt läkemedel
Aktivt ämne paracetamol
Förpackningsstorlek 100 ml
Vnr. 056132
EAN 7046260561328
Varumärke TEVA SWEDEN AB – Pinex

 

Additional information

Weight 150 g
0
No products in the basket.