Salubrin Mygg lotion 100 ml

114,66 kr 76,28 kr 33.5% OFF

Levereras inom hela Sverige

  • Skydd mot knott- och myggbett
  • Har viss effekt på bin och getingar
  • Vattenfast formula
  • Skydd i 6 timmar
  • Godkänt att använda även på små barn (under 3 år) men med försiktighet.

 

Mygg lotion

  • Vattenfast & klarar svettningar
  • Mycket effektiv – unik receptur
  • Skyddar i minst 6 timmar
  • Innehåller aloe vera

Mot mygg, knott och bitande flugor

Salubrin Mygg Lotion är ett vattenfast myggmedel som håller mygg, knott och bitande flugor borta i minst 6 timmar. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Godkänt att använda även på barn under 3 år men med försiktighet.

Bruksanvisning:

Fördela ett jämnt lager på utsatta ställen och massera in. För användning i ansiktet, applicera kräm i handen, dock ej i barns händer, då det är risk att de får medlet i munnen. Behandling runt ögon och läppar bör undvikas. Smörj även in hudpartier under lätta plagg. Rekommenderad dos: 0,8 ml/250 cm², högst två gånger per dag. Endast för utvärtes bruk.

Verksamma beståndsdelar:

Citroneukalyptusolja, hydratiserad, cykliserad.

Minst hållbar till: se förpackning

Batchnummer: se förpackning

Anvisningar och varning:

Låt medlet torka in. Får ej intagas. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Krämen bör inte användas på skadad/infekterad hud utan att rådfråga läkare. Innehåller Citronella Oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras i rumstemperatur (15°C-25°C)

Orsakar allvarlig ögonirritation

Produktfakta

Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 100 ml
Vnr. 767415
EAN 7322337060162
Varumärke PHARMAXIM AB – SALUBRIN
0
Inga produkter i varukorgen.