Salubrin Myggspray 100 ml

114,66 kr 76,28 kr 33.5% OFF

Levereras inom hela Sverige

  • Skyddar mot mygg och knott
  • Vattenfast formula
  • Effekt i 6 timmar
  • Godkänd att användas på barn under 3 år men med försiktighet.

 

Myggspray

  • Vattenfast & Klarar svettningar
  • Mycket effektiv – unik receptur
  • Skyddar i minst 6 timmar
  • Innehåller aloe vera

Mot mygg, knott och bitande flugor

Salubrin Mygg Spray är ett flytande, vattenfast myggmedel som håller mygg, knott och andra bitande flugor borta i minst 6 timmar. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts. Godkänt att använda även på barn under 3 år men med försiktighet.

Bruksanvisning:

Skakas ordentligt innan användning. Spraya ett jämnt lager på utsatta ställen och massera in. För användning i ansiktet, spraya produkten i handen, dock ej i barns händer, då det är risk att de får medlet i munnen eller ögonen. Behandling runt ögon och läppar bör undvikas. Smörj även in hudpartier under lätta plagg, eller spraya lätt utanpå kläderna. Rekommenderad dos: 0,8 ml/250 cm², högst två gånger per dag. Endast för utvärtes bruk.

Verksamma beståndsdelar:

Citroneukalyptusolja, hydratiserad, cykiliserad 10,0g/100g

Minst hållbar till: se förpackning

Batchnummer: se förpackning

Väl rengjord förpackning lämnas till återvinning

Anvisningar och varningar:

Låt medlet torka in. Får ej intagas. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Sprayen bör inte användas på skadad/infekterad hud utan att rådfråga läkare. Innehåller Citronella Oil, Geraniol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras i rumstemperatur (15°C-25°C)

Produktfakta

Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 100 ml
Vnr. 767394
EAN 7322337060148
Varumärke PHARMAXIM AB – SALUBRIN
0
Inga produkter i varukorgen.