samarin 36 dospåsr

69,69 kr 51,24 kr 26.5% OFF

In Stock

Description

samarin 36 dospåsr

Naturläkemedel

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.

Pulver till oral lösning, dospåse.

Vad är Samarin och vad det används för:

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar. Samarin innehåller natriumbikarbonat, som har en syrneutraliserande effekt i magsäcken.

Innan du tar Samarin:

Ta inte Samarin om du är allergisk mot natriumbikarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Samarin:

Intag av Samarin kan påverka effekten av vissa andra läkemedel t.ex. vissa antibiotika (tetracykliner), ketokonazoltabletter och gabapentintabletter. Därför bör inte Samarin och dessa läkemedel intas samtidigt. Andra eventuella interaktioner med läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerade. Vid kontakt med läkare, kom ihåg att tala om att du tagit Samarin.

Graviditet, amning och fertilitet:

Inga kända risker av användning under graviditet och amning. Eventuell inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner:

Samarin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Viktig information om något av innehållsämnena i Samarin:

Pga sitt natriuminnehåll är denna produkt inte lämplig för personer som ordinerats saltfattig kost.

Hur du tar Samarin?

Vuxna. äldre och barn över 12 år:

1 dospåse vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Töm påsens innehåll i ett glas vatten. Rör om med sked och låt drycken brusa  färdigt. Kontinuerlig användning begränsas  till 2 veckor. Du bör tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.

Om du har tagit för stor mängd av Samarin:

Om du har fått i dig för stor mängd Samarin eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tell. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar:

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan rappotera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

Hur Samarin ska förvaras:

Förvaras i orginalförpackningen. Fuktkänslig. Förvaras utom syn och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (etfer Utg. dat.)

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar:

En dospåse innehåller den aktiva substansen natriumbikarbonat (2,13 g) samt övriga innehållsämnen (citronsyra, natriumkarbonat, kaliumnatriumtartrat och kiseldioxid).

Mer information om produkten

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne natriumkarbonat
Förpackningsstorlek 36 dospåsar
Vnr. 120852
EAN 7310610010256
Varumärke ORKLA CARE AB – SAMARIN

Additional information

Weight 192 g
Dimensions 15,2 × 7,1 × 4,5 cm
0
No products in the basket.