Strefen 8,75 mg 16 sugtabletter

141,59 kr 104,11 kr 26.5% OFF

In Stock

Det är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före användning på fass.se

Description

Strefen 8,75 mg
För kortvarig symtomlindring vid halsont
Strefen sugtabletter används för kortvarig symtomlindring vid halsont.
Dosering:
Vuxna och barn från 12 års ålder:
Ta en sugtablett i munnen och låt den långsamt lösas upp.
Flytta hela tiden runt sugtabletten i munnen medan den löses upp.
Sugtabletterna bör börja verka inom 30 minuter. ta sedan en sugtablett var 3:e-6:e timme vid behov. Ta inte mer än 5 sugtabletter per dygn. Bör användas i högst tre dagar.
Ge inte dessa sugtabletter till barn under 12 år.
Se bipacksedel för ytterligare information.
Ta inte dessa sugtabletter om du:
– är överkänslig mot flurbiprofen, acetylsalicylsyra, något annat läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID) eller mot något av övriga innehållsämnen i Strefen.
-tar andra NSAID preparat eller mer än 75 mg acetylsalicylsyra per dag
– har eller någonsin haft hjärt, njur eller leversjukdom
– har (eller har haft två eller fler episoder av) magsår, står i tarmarna, blödning eller hål i magsäcken eller tarmarna, eller svår kolit
-någonsin har haft ökad blödningstendens
– försöker bli eller är gravid Strefen ska undvikas och endast användas efter läkares ordination. Mer information finns i bipacksedeln.
har du astma bör du rådfråga läkare innan du använder Strefen.
Endast för oral användning.
Förvaras utom syn och räckhåll för barn.
Förvaras i originalförpackningen

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne flurbiprofen
Förpackningsstorlek 8,75 mg
Vnr. 595500
EAN 7046265955009
Varumärke Reckitt Benckiser Healthcare – Strefen

Additional information

Weight 58 g
Dimensions 11,2 × 6,1 × 2,1 cm
0
No products in the basket.