ThermaCare 3 st, Till nacke, skuldre och händleder

Description

Thermacare

Förbättrad passform
8 h
Avancerad värmeterapi för muske och ledvärk.
Enkelt att använda.
Långvarig smärtlindring.
Smärtlindring genom djupt penetrerande värme. Fri från läkemedel. Läs bipacksedeln före användning.
Användningsområde:
Lindrar muskel och ledsmärtor orsakade av överansträngning, sträckning, stukning och artros.
Bruksanvisning:
Öppna påsen före användning. Det tar upp till 30 minuter för themacare att uppnåt den terapeutiska temperaturen. Placera themacare på det smrätande området med de mörka cellerna mot huden och fäst bältet. Om du är över 55 använd värmeomslaget över ett lager kläder och inte direkt mot huden. För maximal effekt använd themacare i upptill 8 timmar.
Kasta använt omslag i hushållssoporna.
Använd inte:
Om värmecellernas innehåll läcker och/eller om omslaget är skdat eller sönder. Tillsammands med smärtlindrande kräm eller salvor eller annat som avger värme. På hud som inte är intakt, känslig, sprucken eller skadad. På områden med blåmärken  eller svullnader som har uppstått under de senaste 48 timmarna. På områden på kroppen där du inte känner värme. På personer som saknar förmåga att följa bruksanvisningen/inte själv kan avlägsna produkten, inbegripet barn, spädbarn och vissa äldre personer.
Varning:
Produkten kan orsaka bränskador. Kontrollera huden regelbundet under användning. Vid hudirritation eller bränskada ska omslaget omedelbart avlägsnas. Risken med bränskador ökar med åldern. Om du är över 55 år, använd värmeomslaget över ett lager kläder och inte direkt mot huden och inte använda det när du sover. Varje värmecell innehåller järn (ca 2 g). Om du får det i munnen och sväljer det, sök medecink hjälp omedelbart. Om innehållet kommer i kontakt med huden eller ögon, ta bort omslaget omedelbart och skölj med vatten och sök medecink hjälp. Värm aldrig omslaget i mikrovågsugn eller försök på annat sätt att återuppvärma omslaget, eftersom det kan fatta eld. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Använd inte i mer än 8 timmar per dygn på samma smärtområde. För att undvika ökad risk för bränskada ta bort produkten före du ska ska genomgå en magnetröntgen.
Avbryt användningen och konsultera läkare:
Om du känner ihållande obehag, brännande känsla, svullnad, klåda eller andra hudförändringar där omslaget har använts. Om smärtor efter 7 dagars användning känns sämre eller förblir oförändrad.
Rådgör med sjukvårdspersonal före användning:
Om du har diabetes, dålig bloccirkulation, hjärtsjukdom, ledgångsreumatism eller om du är gravid.

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 3 ST
Vnr. 755319
EAN 5700666026318
Varumärke Pfizer
0
No products in the cart.