VI-SIBLIN S 880 mg/g GRANULAT 450 g

253,47 kr 186,38 kr 26.5% OFF

In Stock

Det är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före användning på fass.se

Description

VI-SIBLIN S 450g GRANULAT 880 mg/g 

Volymökande fiberpreparat som normaliserar avföringen

Vi-Siblin S kan röras ut i vattn eller annan dryck. Vi-Siblin S kan även blandas i t.ex. filmjölk eller gröt.

Drick alltid ett glas vätska samtidigt som du tar Vi-Siblin S.

Dosering:

Börja med en dos Vi-Siblind S per dag. Öka sedan dosen gradvis tills magen fungerar tillfredställande (tar ca 3-7 dagar).

Rekommenderad underhållsdos:

Vuxna: 1 dosmått 2-3 ggr/dag

Barn över 6 år: 1 dosmått 2ggr/dag

Barn 2-6 år: ½ dosmått 2ggr/dag

Barn under 2 år: Endast enligt läkares ordination.

Andra doser än ovan tas endast enligt läkares ordination.

Du måste taala med läkare om du inte mår bättre eller om du måt sämre efter 14 dagar.

OBS!

Ska inte användas vis sväljsvårigheter ller passagehinder i magtarmkanalen. Personer med tidigare sväljningssvårigheter bör rådgöra med läkare innan Vi-Siblin S används. Läs bipacksedeln före användning.

1 g innehåller:

Ispagulafröskal 880 mg, sorbitol, natrium

Sockerfritt

Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne testa ispaghulae
Förpackningsstorlek 450 g
Vnr. 035197
EAN 7046260351974
Varumärke MYLAN AB – VIATRIS – VI-SIBLIN

Additional information

Weight 480 g
Dimensions 18,3 × 11,3 × 7,5 cm
0
No products in the basket.