Zyx citron 3 mg 20 sugtabletter

90 kr 70 kr 22.2% OFF

EAN: 7046261232975 SKU: 123297 Categories: , , , ,

Description

Zyx citron 3 mg 20 sugtabletter
Smärtstillande vid halsont
För att lindra smärta och irritation i mun och svalg
Dosering:
Vuxna och barn över 6 år:
1 sugtablett 3 gånger dagligen
För barn under tolv år bör en vuxen kontrollera att sugtabletterna tas korrekt. Ska inte ges till barn under sex år. Ta inte mer än 3 sugtabletter per dygn i högst 7 dagar. För användning i munne och svalget. Låt sugtabletten smälta långsamt i munnen. Ska inte sväljas eller tuggas.
Kontakta läkare om dina symtom förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar. Använd inte om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot feber, smärta och inflammation. Ska inte användas under graviditet och amning. Var särskilt försiktig om du har eller har haft astma. Förvaras i originalförpackningen. Förvara svi högst 25°C. Fuktkänsligt. Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Läs bipacksedeln före användning.
En sugtablett innehåller:
3 mg benzydaminhydroklorid motsvarande 2,68 mg benzydamin, isomalt (E 953), aspartam, citronsyramonohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E104) och indigokarmin (E132).

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne benzydaminhydroklorid
Förpackningsstorlek 3 mg
Vnr. 123297
EAN 7046261232975
Varumärke MEDA AB INT – Zyx

Additional information

Weight 75 g
Dimensions 10,2 × 4,7 × 2,4 cm
0
No products in the basket.