Zyx mint 3 mg 20 sugtabletter

85,06 kr 62,55 kr 26.5% OFF

In Stock

Det är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före användning på fass.se

Description

Zyx mint 3 mg 20 sugtabletter
Smärtstillande vid halsont
För att lindra smärta och irritation i mun och svalg
Dosering:
Vuxna och barn över 6 år:
1 sugtablett 3 gånger dagligen
För barn under tolv år bör en vuxen kontrollera att sugtabletterna tas korrekt. Ska inte ges till barn under sex år. Ta inte mer än 3 sugtabletter per dygn i högst 7 dagar. För användning i munne och svalget. Låt sugtabletten smälta långsamt i munnen. Ska inte sväljas eller tuggas.
Kontakta läkare om dina symtom förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar. Använd inte om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot feber, smärta och inflammation. Ska inte användas under graviditet och amning. Var särskilt försiktig om du har eller har haft astma. Förvaras i originalförpackningen. Förvaras vid högst 25°C. Fuktkänsligt. Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Läs bipacksedeln före användning.
En sugtablett innehåller:
3 mg benzydaminhydroklorid motsvarande 2,68 mg benzydamin, isomalt (E 953), aspartam, citronsyramonohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E104) och indigokarmin (E132).

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne benzydaminhydroklorid
Förpackningsstorlek 3 mg
Vnr. 123440
EAN 7046261234405
Varumärke VIATRISZyx

Additional information

Weight 76 g
Dimensions 10,1 × 4,5 × 2,2 cm
0
No products in the basket.